ضمن  تشکر از ثبت نام به موقع  شما والدین گرامی و خوش آمدگویی به جهت قدر دانی  از آن دسته والدینی که همواره و در هر شرایطی دبستان دخترانه لوح زرین را خانه دوم فرزند خود محسوب نموده و از هیچ همدلی و محبتی دریغ ننموده اند  .

به همین منظور با توجه به ثبت نام دختر عزیزمان در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ طرح قاصدک لوح زرین میزبان ۲ خانواده در جزیره کیش در ایام قبل از شروع سال تحصیلی جدید به قید قرعه کشی خواهد بود .