هدف از آغاز آموزش زبان فرانسه دردبستان لوح زرین، آشنایی و آموزش دانش آموزان با زبان خارجی دیگری است که در آینده نزدیک می تواند برای آن ها  درهای بسیاری را به سوی پیشرفت علم و دانش باز نماید و  هدف مدرسه از این آموزش دستیابی به سطح قابل قبولی در زبان فرانسه است که عزیزان بتوانند پس از گذراندن ۱ یا ۲ سال تحصیلی موفق به کسب مدرک DELF PRIM سفارت فرانسه در مقاطع مختلف شوند که توسط اتحادیه اروپا صادر می گردد و تاریخ انقضا ندارد و به عنوان یک مدرک ثابت و دائمی در سراسر کشورهای جهان مورد تایید و اعتبار می باشد . از این رو لازم است که یادگیری این زبان از سوی اولیای گرامی با جدیت و توجه کامل پیگیری گردد.

لازم به ذکر است که زبان فرانسه در ۴ مهارت مختلف به عزیزان تدریس میشود و آزمون بین المللی DELF PRIM هم به این ۴ مهارت اختصاص دارد.

۱-           Comprehension de l’oral  درک مطلب شفاهی

۲-           Comprehension des ecrits درک مطلب متون کتبی

۳-           Production ecrite نگارش

۴-           Production orale  مکالمه (شفاهی)

سطوح موجود در آزمون بین المللی DELF PRIM شامل  :

 •   DELF PRIM A1.A
 • DELF PRIM A1
 • DELF PRIM A2

برنامه آموزشی دپارتمان زبان فرانسه مدرسه لوح زرین شامل:

 1. تهیه کتاب و فلش کارت متناسب با هر مقطع تحصیلی
 2. حل دفترچه تمرین توسط دانش آموزان در حضور معلم در کلاس
 3. اختصاص ۲ جلسه کلاس، در ۲ روز جداگانه در طول هفته برای زبان فرانسه

شرح فعالیت های کلاس:

۱- تدریس کتاب اصلی

۲- تکرار و تمرین درس

۳- جمکالمه دروس تدریس شده

۴-   یادگیری شعر

۵-  یادگیری کلمات کلیدی و کاربردی در محور یک موضوع خاص مانند لباس، غذا، لوازم التحریر، رنگها؛  حیوانات و….

۶-  برگزاری بازیهای آموزشی گروهی و هدفمند مطابق با دروس تدریس شده

۷- برگزاری آزمون در پایان هر ترم متناسب با هر مقطع تحصیلی ( لازم به ذکر است که آزمون های کتبی و نوشتاری منحصرا برای دانش آموزان مقطع دوم ابتدایی به بعد خواهد بود و در مقاطع پیش از آن آزمون به صورت شفاهی برگزار خواهد گردید.)

۸- ارائه کارنامه در پایان هر ترم

۹-  اعلام اسامی دانش آموزان برتر در سایت مدرسه و  تشویق در قالب کارت امتیاز می باشد.

غیبت : از آنجایی که منبع دیگری جهت آموزش زبان فرانسه در دسترس عزیزان نیست، غیبت عزیزان در طول ساعات درسی می تواند جبران ناپذیر باشد از این رو توصیه می شود حتی المقدور از غیبت عزیزان به جز موارد خاص که توسط مدیریت دبستان مورد تائید و موجه تلقی می گردد از غیب در کلاسها خودداری شود.

نحوه برگزاری کلاسهای فرانسه در دبستان لوح زرین:

یک سال تحصیلی برای هر مقطع تحصیلی شامل ۴ ترم می باشد  و هر ترم شامل ۱۵ جلسه کلاس  به انضمام ۱ جلسه برنامهperformance  در پایان ترم خواهد بود که درآن جشنی ترتیب داده خواهد شد و عملکرد هریک از عزیزان به اولیای گرامی بازتاب داده خواهد شد در این جشن عزیزان با اجرای شعرها و نمایش نامه هایی که در طول ترم فرا گرفته اند، دانش زبان خود را به والدین نشان خواهند داد و بدین ترتیب هر یک از اولیای عزیز با مقایسه عملکرد هر ترم فرزند خود از روند کار و یادگیری فرزند خود مطلع خواهد گردید.

هر هفته ما ۲ جلسه کلاس در ۲ روز جداگانه خواهیم داشت که در آن برای هر مقطع، کتاب متناسب آن مقطع سنی ، مشخص و تدریس خواهد گردید که شامل یک کتاب متد + یک کتاب تمرین  + یک کتاب خواندن (برای برخی از مقاطع ) می باشد. این کتاب ها در طول سال تحصیلی به طور کامل پایان خواهند یافت.

شرکت در کلاسهای فرانسه پایگاه تابستانی بسیار حائز اهمیت است زیرا در آن کتاب آزمون  DELF PRIM تدریس و تمرین خواهد گردید و پس از آن هر یک از عزیزان در صورت تمایل می توانند که در آزمون DELF PRIM سفارت فرانسه در سال آینده شرکت نمایند.

در طول سال تحصیلی ، ۱ یا ۲ اردوی زبان فرانسه در مدرسه خواهیم داشت که در آن جشن های فرانسوی با مناسبت های مختلف برگزار خواهد گردید تا عزیزان با آداب و رسوم مردم فرانسه آشنایی بهتر وعمیق تری پیدا کنند که خود باعث پیشرفت بیشتر آنها در این زبان خواهد گردید.

اگر بخواهیم مطالب بالا را به صورت تیتر و اختصار بیان نمائیم بدین ترتیب خواهد بود:

 1. هر مقطع تحصیلی شامل ۴ ترم خواهد بود.
 2. هر ترم شامل ۱۵ جلسه + ۱ جلسه برنامه پایانی ترم performance  خواهد بود.
 3. هر هفته شامل ۲ جلسه کلاس در ۲ روز جداگانه خواهد بود که یک روز مخصوص تدریس دروس و روز بعدی به حل تمرین ومکالمه اختصاص خواهد یافت.
 4. هر ترم ۴ فصل از کتاب به همراه تمرین منحصر به آن تدریس می گردد.
 5. ۱ یا ۲ اردوی فرانسه در طول سال تحصیلی که به جشن های فرانسوی اختصاص خواهد یافت.