ما در دبستان لوح زرین ، در تلاشیم  دغدغه ها اهدافی را که در راستای چشم انداز و بیانیه ماموریت  تعریف می شود را از طریق تشکیل و برگزاری جلسات ، شوراها ، انجمن ها و رویدادهایی در همین راستا برطرف کنیم.

هر ساله در دبستان لوح زرین انجمن اولیا و مربیان و شورای دانش آموزی به منظور استفاده نمودن از تمام ظرفیتهای موجود از میان داوطلبان در زمان مقرر(اواخر مهر و اوایل آبان  ) با استفاده از انتخابات تشکیل شده و جلسات آن طبق زمان بندی انجام می پذیرد .

انتخابات سال ۱۴۰۱-۱۴۰۰ طبق اعلام دفتر انجمن اولیا و مربیان به صورت حضوری انجام پذیرفت .

طبق آرای به دست آمده

خانم افضلی (رئیس )

خانم البرزی (نایب رئیس)

خانم دهقان(منشی)

خانم صفاری

آقای ساری

خانم قصری

آقای مزرعه فراهانی

برگزیدگان سال ۱۴۰۱-۱۴۰۰ می باشند .

همچنین هم زمان با هفته دانش آموز انتخابات شورای دانش آموزی به صورت آنلاین در سامانه یک کلاس انجام پذیرفت

طبق آرای دانش آموزان، دخترای پر کارمان به ترتیب حایز بیشترین رای ها شدند .

آریانا کاظمی (رئیس)

نیلا احمدخانی(نایب رئیس)

بیتا خانکی (منشی)

وستا بهادری

ملینا انصاری

دیانا گلکار

هلینا محمود نام

همچنین هر ساله برای شرکت در گروه هایی مثل پیشتازان و سفیران سلامت، دواطلبانی از میان دانش آموزان اعلام آمادگی می نمایند  که با توجه به وظایف آنها  مدرسه از نیروی فکری و نظرات آنها بهره خواهد برد .

گالری تصاویر