آموزش مهارت ها با هدف آموزش مهارت های زندگی به دانش آموزان و یادگیری زندگی ماهرانه در دبستان لوح زرین برگزار می شود به طوریکه دانش آموز خلاق باشد ، خودش را بتواند بشناسد ، در موقعیت های استرس زا بتواند استرس خود را کنترل کرده و هول نشود ، عصبانیت ، تنفر و اندوهش را کنترل کند ، اجتماعی باشد و بتواند با دیگران ارتباط خوبی برقرار کند .

در آموزش مهارت های زندگی دانش آموز بتواند خودش مشکلاتش را حل کند یا از دیگران کمک بخواهد و زود باور نباشد .

کارگروه بخش مشاور و مهارت های دبستان لوح زرین در تلاشند دانش آموزان توانمندی تربیت کند . نتیجه پژوهش های روانشناسان نیز اثبات کرده است که اگر فرزندانمان این مهارت ها را یاد بگیرند در مقابل آسیب های روانی واکسینه شده و در بزرگسالی افراد موفق تر و سالمتری خواهند شد . سازمان بهداشت جهانی نام این مهارت ها را مهارت های زندگی نامگذاری کرده ، مهارت هایی که در بسیاری از کشورها  به عنوان درس اصلی در مقاطع پیش دبستانی تا دانشگاه تدریس می شود . آموزش مهارت های زندگی در دبستان لوح زرین به صورت آموزش ۱۰ مهارت زندگی شامل خودآگاهی، همدلی، ارتباط موثر، روابط بین فردی، مقابله با استرس، مقابله با هیجانات منفی، تفکر خلاق، تفکر انتقادی، حل مسئله ، تصمیم گیری است .

و در بخش روش یادگیری پرلز ، سواد خواندن و نوشتن دانش آموزان تقویت می شود.