تیم ما را ببینید

کاغذ سفید رو هر چقدر هم تمیز و زیبا باشه کسی قاب نمیگیره ، برای ماندگاری در ذهنها باید حرفی برای گفتن داشت .

مهسا خانعلی
آموزگار پایه سوم

آرمیدخت امیرنژاد
آموزگار مونته سوری

فهیمه رحیمی
آموزگار پایه چهارم

ندا فروزنده
آموزگار پایه چهارم

فرشته خانعلی
آموزگار پایه اول

نرگس قیمتی
آموزگار پیش دبستانی

نیلوفر شکیبا مهر
آموزگار پایه دوم

عاطفه صادقی
آموزگار پایه پنچم

فاطمه رحیمی
سوپروایزر زبان انگلیسی

ساغر جاوید
آموزگار پایه سوم

سمیه اسدی
مربی شطرنج

زهرا لطفی
آموزگار پایه سوم

اعظم صدیقی
آموزگار پایه ششم