تیم ما را ببینید

کاغذ سفید رو هر چقدر هم تمیز و زیبا باشه کسی قاب نمیگیره ، برای ماندگاری در ذهنها باید حرفی برای گفتن داشت .

منا صفاری
آموزگار پایه اول

آرمیدخت امیرنژاد
آموزگار پایه پیش ۲ و چرتکه

فاطمه حسین پوریامی
آموزگار شناور پایه پنجم و ششم

لیلا میرزاخانی
آموزگار پایه چهارم

فرشته خانعلی
آموزگار پایه اول

معصومه احسان فر
آموزگار پایه اول

نیلوفر شکیبا مهر
آموزگار پایه دوم

عاطفه صادقی
آموزگار پایه دوم

پگاه نزاکتی
آموزگار پایه سوم

سمیه داداش زاده
آموزگار پایه سوم

هدی نجف زاده
آموزگار پایه پنجم

سمیه اسدی
مربی شطرنج

زهرا لطفی
آموزگار پایه سوم

چهره احمدی
آموزگار ریاضی پایه پنجم و ششم

بهاره فلاح
مهارت های زندگی و قرآن

اعظم صدیقی
آموزگار پایه چهارم