تیم ما را ببینید

کاغذ سفید رو هر چقدر هم تمیز و زیبا باشه کسی قاب نمیگیره ، برای ماندگاری در ذهنها باید حرفی برای گفتن داشت .

منا صفاری
آموزگار پایه پیش ۱

آرمیدخت امیرنژاد
آموزگار پایه پیش ۲

فاطمه حسین پوریامی
آموزگار پایه پیش ۲

وحیده خسروشاهی
مربی مونته سوری

فرشته خانعلی
آموزگار پایه اول

معصومه احسان فر
آموزگار پایه اول

نیلوفر شکیبا مهر
آموزگار پایه دوم

عاطفه صادقی
آموزگار پایه دوم

پگاه نزاکتی
آموزگار پایه سوم

سمیه داداش زاده
آموزگار پایه سوم

سودابه صادقی
آموزگار پایه چهارم

هدی نجف زاده
آموزگار پایه چهارم

معصومه احمدی
آموزگار پایه پنجم

ریحانه شیرازی
آموزگار پایه ششم

سپیده محمدی
مربی ورزش

بهاره فلاح
مهارت های زندگی و معلم در سایه

زهرا خانه عنقا
مربی هیپ هاپ