تیم ما را ببیند

کاغذ سفید رو هر چقدر هم تمیز و زیبا باشه کسی قاب نمیگیره ، برای ماندگاری در ذهنها باید حرفی برای گفتن داشت .

اعظم اسماعیلی
معاونت انضباطی

اکرم جوادی کاوه
معاونت فرهنگی - مربی هنر

فریبا البرز
معاونت پشتیبانی

منیر ابراهیمی امین
مدیریت آموزشی

شیوا لطیفی
روابط عمومی

محبوبه زمانی
معاونت اجرایی

لیلا مظاهری
معاونت انضباطی و مربی بهداشت