فرم پیش ثبت نام 

خواهشمند است قبل از تکمیل فرم موارد ذیل را در نظر قرار دهید :

۱ – لطفا فرم را بصورت فارسی پر کنید .

۲ – تکمیل موارد ستاره دار (*) الزامی است .

 


مشخصات دانش آموز://


پایه تحصیلی

پیش دبستاناولدومسومچهارمپنجمششم

نام و نام خانوادگیکدملی(*)


تاریخ تولد


محل تولد


تعداد فرزندان خانواده


چندمین فرزند خانواده

نام و نام خانوادگیکدملی(*)


تاریخ تولد

نام و نام خانوادگیکدملی(*)


تاریخ تولد