انتخابات شورای دانش آموزی

انتخابات شورای دانش آموزی در تاریخ ۱۹ آبان ۱۳۹۸ در دبستان برگزار گردید . اسامی کاندیدای انتخابات شورای دانش آموزی : ۱- دریا حقگو ۲- سوگند قاسمی  ۳- دالیا صعودی  ۴- آناهیتا خلیلی  ۵- هستی محافظ  ۶- پرگل بختیاری  ۷- نازنین ایران نژاد  ۸- نیلا احمد خانی 

ادامه مطلب