از درخت سیب نمی‌‌توان محصول هلو برداشت کرد
و از بوته خیار نمی‌‌توان زردآلو گرفت!
هر درختی میوه خود را دارد و هر میوه هم خواص خود را.
 اگر فرزندتان استعداد هنری دارد به زور از او مهندس در نمی‌‌آید
 و اگر استعداد فنی دارد نمی‌‌تواند پزشک قابلی شود.
 اگر ادبیاتش خوب است و ریاضیاتش ضعیف،
 نمی‌‌توانید از او یک ریاضیدان بسازید
 و اگر روابط اجتماعی خوبی دارد نمی‌‌تواند او را وادار کنید که حرفه‌‌ای را انتخاب کند
 که پشت درهای بسته و در تنهایی انجام بشود !
 فرزندتان را همین‌گونه که هست بپذیرید.
 خداوند از من و شما بر بندگان خود مهربان‌تر است.
 او می‌‌‌‌داند در هر کس چه استعدادهایی به ودیعه بگذارد
 و همین کار را هم کرده است.
 بزرگترین هنر درخت سیب این است که بهترین سیب را بدهد
 و بزرگترین هنر ما پدر و مادرها هم همین است که به فرزندانمان کمک کنیم
تا با توجه به علاقه و استعدادی که دارند بهترین شکوفایی را داشته باشند
و برترین ثمر را بدهند. هرگز فرزندتان را به چیزی که نیست مبدل نکنید.

 

 

گزارش تصویری