1- در فعالیت هایی که فرزندتان به آنها علاقه دارد -
 ورزش، موسیقی، هنر، تکنولوژی، سینما و ... - مشارکت کنید.
 سرگرمی هایی که فرزندتان به آنها می پردازد را کشف کنید
 تا به وسیله آنها به او نزدیک شوید.
2- فرزندتان را تشویق کنید تا در فعالیت های فوق برنامه مشارکت کند.
 مشارکت در فعالیت های فوق برنامه، در حفظ تندرستی فرزندتان موثر است.
3- هنگام گفت و گو با فرزندتان خشم تان را کنترل کنید
 ( به عنوان مثال: به آرامی گفت و گو کنید،  سعی کنید رفتار تدافعی نداشته باشید
 و به حرف های فرزندتان واکنش مثبت نشان دهید.)
4- برای حل و فصل چالش ها به فرزندتان کمک کنید.
5- تلاش کنید با فرزندتان ارتباط صمیمانه و صحیح برقرار کنید.
 سعی کنید توصیه های مناسبی برای گفت و گو درباره مواد مخدر و الکل بیابید.
6- پس از کسب موفقیت به فرزندتان پاداش دهید و تشویق اش کنید.
 فعالیت های او را کنترل کنید
 و با طرح سوالات گوناگون سعی کنید از اتفاقاتی برایش افتاده آگاه شوید
. اگر چنین نکنید، مشکلات نمایان می شوند.
7- به فرزندتان اجازه دهید مستقل بودن را تجربه کند.
 سعی کنید فرزندتان را به خانه علاقه مند و او را در مواجه با مشکلات یاری کنید.
 اجازه دهید فرزندتان با حفظ حد و مرزها همراه دوستان اش به گردش برود
 و تفریح کند. به او اجازه دهید تا درباره توقعات والدین اش حرف بزند و اظهار نظر کند.
 با این کار به او می آموزید هنگامی که از خانه و خانواده دور است
 اظهار نظر و از خود محافظت کند.

 

گزارش تصویری