• آدرس:تهران -خیابان ایت الله کاشانی -بلوار اباذر - خیابان محبعلی - بین گلدشت و شهاب - پ 1 -دبستان لوح زرین

  • تلفن: 02144090029، 02144067362

  • نمابر: 02144046439

  • رایانامه: info@lohezarinsch.ir