در دبستان لوح زرین، برنامه هایی علاوه بر برنامه های مدون آموزشی مدرسه ، تدارک دیده شده است .  آموزشها و فعالیتی هایی در راستای ارتقاء مهارت ها و توانایی های فرزندانمان تدوین و طراحی شده است ، فعالیت های فوق برنامه دبستان لوح زرین شامل : فعالیت های بعد از مدرسه ( افتر اسکول )، آموزش های زبان انگلیسی ، زبان فرانسه ، مونته سوری، کامپیوتر، افتر اسکول ، هنر ، مهارت های زندگی ، ژیمناستیک و...

برای آشنایی با هریک بخش های فوق برنامه روی بخش مورد نظر کلیک کنید  :

آموزش زبان انگلیسی آموزش زبان فرانسه اموزش های
مونته سوری

فعالیت های بعد از مدرسه

(After School)

آموزش کامپیوتر آموزش هنر آموزش مهارت های زندگی