فعالیت های کلاسی، پایه اول- لاله 2،  20 اسفند

❄️ ۹۷/۱۲/۲۰ ❄️
⛄️ لاله ۲ ، اول
⛄️هدف : دست ورزی

گزارش تصویری