فعالیت های کلاسی ، پایه دوم -زنبق ، 20 اسفند 97

❄️ ۹۷/۱۲/۲۰ ❄️
⛄️ زنبق ، دوم
⛄️ موضوع : ریاضی
⛄️ هدف : مفهوم کسر و احتمال

 

 

 

❄️ ۹۷/۱۲/۲۰ ❄️
⛄️ زنبق ، دوم
⛄️ موضوع : ریاضی
⛄️ هدف : مفهوم ضرب

گزارش تصویری