فعالیت های کلاسی ، پایه اول ، لاله 1و 2 - 21 اسفند 97

❄️ ۹۷/۱۲/۲۱ ❄️
⛄️  لاله ۲ ، اول
⛄️ موضوع : فارسی
⛄️ هدف : تدریس ث
مثل : مثلث ، ثریا

 

 

❄️ ۹۷/۱۲/۲۱ ❄️
⛄️  لاله ۱ ، اول
⛄️ موضوع : کامپیوتر
⛄️ هدف : آموزش تغییر پس زمینه (  desktop Background ) ، ایجاد یک پوشه ( folder )

 

 

گزارش تصویری