فعالیت های کلاسی پایه دوم ، زنبق - 21 اسفند 97

❄️ ۹۷/۱۲/۲۱ ❄️
⛄️ زنبق ، دوم
⛄️ موضوع : ریاضی
⛄️ هدف : مفهوم ضرب