فعالیت های کلاسی پایه سوم ، نرگس- 21 اسفند 97

❄️ ۹۷/۱۲/۲۱ ❄️
⛄️ نرگس ۲ ، سوم
⛄️ موضوع : ریاضی
⛄️ هدف : حل کردن کتاب کار

گزارش تصویری