جشن قرآن ۲۰ مهر

جشن قران کلاس اول در دبستان لوح زرین در تاریخ ۲۰ مهر برگزار گردید که در آن  کتاب قران تزیین شد و به دانش آموزان تقدیم گردید. ضمن معرفی این کتاب توسط معلمان کلاس اول و اهمیت آن بعنوان کتاب دینی ما مسلمانان از  بچه ها خواستند تا با احترام از این کتاب استفاده و…

ادامه مطلب