چکاپ پیشگیری از تنبلی چشم کودکان

چکاپ پیشگیری از تنبلی چشم کودکان از روز چهارشنبه مورخ ۲۸ آبان ۱۳۹۸ به مدت ده روز در تمامی پایه ها ی تحصیلی انجام می گیرد ، شما ولی گرامی در صورت عدم رضایت می توانید از طریق روابط عمومی دبستان اعلام نظر نمایید .  عدم مراجعه و یا تماس تلفنی یا نامکتوب از طرف…

ادامه مطلب